Strona główna 
 Warsztaty   rozwoju   osobistego 
 Warsztaty   biznesowe 
 Indywidualne   spotkania 
 Artykuły 
 O nas 
 Kontakt 
W drodze Q nowym możliwościom


  Warsztaty biznesowe

  Warsztaty, jakie Państwu proponujemy zawierają najbardziej aktualną wiedzę skoncentrowaną na technikach wspierających skuteczność pracowników i zarządzających, ściśle związane
  ze zmieniającymi się narzędziami komunikacji, wszechobecnymi w naszej rzeczywistości:


  Temat: Zaawansowana komunikacja w biznesie - część I

  Cele warsztatów:
  Rozwój zaawansowanych umiejętności komunikacji interpersonalnej na bazie technik NLP, podniesienie skuteczności działania w każdym obszarze zawodowym, w szczególności menadżerów, handlowców, udoskonalenie dotychczas stosowanego warsztatu.

  Program:

  1. Przegląd podstawowych zasad i technik komunikacji z elementami NLP.
  2. Umiejętności interpersonalne - szybkie budowanie stanu zaufania i autorytetu.
  3. Postawa, która zwiększa skuteczność, elastyczność jako klucz do działania.
  4. Zaawansowana komunikacja - techniki perswazji, wzorce lingwistyczne,
      motywacja i demotywacja.
  5. Kotwice systemowe - niedyrektywna sugestia.


  Temat: Zaawansowana komunikacja w biznesie - część II

  Program:

  1. Krótkie przypomnienie poznanych zasad i technik komunikacji.
  2. Rozpoznanie procesów zachodzących przy podejmowaniu decyzji
      i motywowaniu się rozmówcy.
  3. Zaawansowana komunikacja - techniki perswazji, wzorce lingwistyczne,
      military patterns - wprowadzenie kolejnych wzorców.
  4. Niekonwencjonalne techniki radzenia sobie ze stresem, trudnymi spotkaniami.
  5. Linia czasu i jej zastosowania.

  ↑powrót
  Temat: Zarządzanie czasem i emocjami

  Cele warsztatu:
  Rozpoznanie indywidualnych sposobów organizacji czasu i stosowanych strategii działania
  w czasie, poznanie technik pozwalających na projektowanie przyszłości. W części zarządzania emocjami - poznanie technik pracy z własnymi emocjami: dystansowanie i angażowanie, wybór adekwatnych zachowań do sytuacji.

  Program:

  1. Indywidualne strategie organizacji czasu - rozpoznanie i wykorzystanie.
  2. Osobista linia czasu - wyznaczanie.
  3. Techniki pracy na linii czasu - realizacja celów, projektowanie przyszłości.
  4. Emocje - coś nad czym warto mieć władzę.
  5. Techniki pracy z emocjami na linii czasu - przygotowanie się do ważnych sytuacji,
      zmiana emocji do wydarzeń przeszłych, usuwanie poczucia winy, nabywanie dystansu.
  6. Budowanie emocji wartościowych i wspierających w działaniu.

  ↑powrót
  Temat: Etyka i wizerunek w życiu zawodowym

  Program:

  1. Kto to jest "człowiek porządny"?
  2. Czym są wartości?
  3. Etyka - definicja i rys historyczny.
  4. Standardy w praktyce, schemat łamania.
  5. Systemy wartości, źródła motywacji.
  6. Etyka w życiu zawodowym - kodeks etyki w organizacji.
  7. Tworzenie wizerunku na bazie wartości.
  8. Zewnętrzne atrybuty wizerunku.
  9. Kultura osobista w życiu zawodowym.
  10. Rola komunikacji.

  ↑powrót
  Temat: Savoir-vivre w biznesie

  Program:

  1. Protokół dyplomatyczny - geneza i zarys.
  2. Elegancja stroju - jednak szata zdobi człowieka.
  3. Pierwsze wrażenie - wygrana "na wejściu".
  4. Kultura osobista - bycie, to nie tylko przeżycie.
  5. Savoir-vivre przy stole.
  6. Zasady obowiązujące w kontaktach zawodowych.

  ↑powrót
  Temat: Nowoczesne negocjacje handlowe

  Cele warsztatu:
  Przejście procesu uzyskiwania od innych tego co chcemy, dając im to, czego oni potrzebują.

  Program:

  1. Spójność to... postawa w negocjacjach.
  2. Dobrze przygotowane negocjacje to... poznanie i dopasowanie interesów stron.
  3. Manipulacja to... etyka i ekologia w negocjacjach.
  4. Kompetencja w sposobie komunikowania się to... mistrzowskie budowanie kontaktu.
  5. Sztuka porozumiewania się to... wspólne obszary porozumienia.
  6. Jeśli pojawią się trudności to... stosowanie ramy rozwiązania.
  7. Sukces negocjacji to... obszary i granice porozumienia.
  8. Zamykanie negocjacji to... czy to porozumienie jest najlepsze?

  ↑powrót
  Temat: Prezentacje handlowe i wystąpienia publiczne

  Cele warsztatu:
  Warsztaty skoncentrowane są na dwóch obszarach: pracy z negatywnymi emocjami przed wystąpieniami publicznymi oraz związane z podprogowym przekazywaniem informacji uczestnikom.

  Program:

  1. Identyfikacja stresorów przed wystąpieniami publicznymi.
  2. Skuteczne techniki NLP likwidujące bodźce negatywne i stresory.
  3. Ogólnie stosowane techniki podprogowego przekazu informacji.
  4. Techniki niedyrektywnej perswazji.
  5. Podstawy lingwistyki perswazyjnej w prezentacjach.

  ↑powrót
  Temat: Zarządzanie zmianą i techniki redukujące stres

  Cele warsztatów:
  Zwiększenie świadomości dotyczącej zmian organizacyjnych., efektywne analizowanie organizacji pod kątem zmian , analiza własnych oporów i zachowań w sytuacjach trudnych, reagowanie na społeczne uwarunkowania procesu zmiany, opór, frustrację, poznanie
  i przećwiczenie sposobów redukcji stresu.

  Program :

  1. Zmiana organizacyjna jako rodzaj sytuacji trudnej.
  2. Inicjowanie zmian organizacyjnych.
  3. Źródła i fazy stresu związane ze zmianami organizacyjnymi.
  4. Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych ze szczególnym
      wskazaniem na sytuację zmian organizacyjnych.
  5. Praktyczne techniki i metody radzenia sobie ze stresemw sytuacjach trudnych.

  ↑powrót
  Temat: Korespondencja biznesowa

  Program:

  1. Ogólne zasady dotyczące pism urzędowych - wprowadzenie.
  2. Nowa jakość - korespondencja elektroniczna.
  3. Konstrukcja dobrego tekstu.
  4. Savoir-vivre korespondencji.
  5. Skuteczny przekaz.
  6. Podsumowanie - teoria w praktyce.

  ↑powrót
  Temat: Techniki umożliwiające szybką regenerację sił organizmu

  Cele warsztatu:
  Poznanie szybkich i skutecznych technik NLP regeneracji sił witalnych organizmu w trakcie intensywnej pracy lub w sytuacji spadku energii do działania oraz w innych sytuacjach stresowych. Nabycie umiejętności wpływania na swój stan emocjonalny w sytuacjach stresowych.

  Program:

  1. Krótkie omówienie sytuacji stresowych i ich skutków dla organizmu.
  2. Wprowadzenie do systemów reprezentacji zmysłowych - submodalności.
  3. Techniki likwidacji pojawiających się negatywnych obrazów.
  4. Techniki likwidacji demotywującego monologu wewnętrznego.
  5. Techniki likwidacji napięć fizycznych.
  6. Wbudowanie zasobów regenerujących organizm.
  7. Przygotowanie się przed sytuacjami stresowymi - wbudowanie postawy spokoju i pewności
      siebie.


  ↑powrót